نامی طب امین


ایمن سازی برق بیمارستانها

تجهیز و راه اندازی مراکز درمانی

محورهای فعالیت

Pagekit

نمایندگی

کمپانی های Potec, Heidelbergegineering, Ellex

نمایندگی کمپانی های
Potec کره جنوبی
Heidelerg engineering آلمان
Ellex استرالیا

مطالعه بیشتر
Warp Framework

ایمن سازی

برق
بیمارستانها

انجام خدمات مطالعه، مشاوره، طراحی مهندسی، خريد ، نصب و راه اندازي در زمينه ایمن سازی برق بیمارستانها

مطالعه بیشتر
UIkit

مشاوره

در تجهیز و راه اندازی مراکز درمانی

مشاوره در تجهیز و راه اندازی مراکز درمانی

مطالعه بیشتر
Widgetkit

کارشناسی

در زمینه خرید و فروش و نگهداری تجهیزات پزشکی

کارشناسی در زمینه خرید و فروش و نگهداری تجهیزات پزشکی

مطالعه بیشتر